Tjänster och Kontakt

TJÄNSTER & KONTAKT

Trädgårdsdesign


Hur går arbetsprocessen till?

 

Planeringsmöte/trädgårdsrådgivning i Din trädgård
Pris: 2500:- inkl. moms - ca. 1 tim

Vi går tillsammans igenom Era önskemål i Er trädgård,

det kan vara allt från den lilla rabatten till den stora trädgården.
-Var kan jag få en skuggig viloplats, var kan barnen ha sin lekhörna, var passar pergolan bäst eller varför har jag mossa i gräsmattan?
Här får Du råd och tips, Du kan även få mycket enkla skisser om så önskas.
När vi är färdiga åker jag hem och och sammanställer det vi pratat om i ett dokument som Du sedan får hemskickat.

Här kanske Du är nöjd med rådgivningen Du fått, eller så vill Du ha mer planeringshjälp.
Då startar arbetet med att ta fram det Du vill ha.

Vi erbjuder:

 

- Framtagning av tomtkarta, foto och mätning

- Idéskisser

- Illustrationsplaner

- Perspektivbilder

- 3D-presentationer

- Solstudier

- Växtförslag

- Materialförslag

- Planteringsplaner

- Skötselplaner


Pris på de olika momenten enligt offert
Godtages offerten dras 50% av kostnaden för planeringsmötet av på fakturan.
Grundpris planering: 650:- inkl. moms/tim

Prisexempel planeringsmöte, 2-3 idéskisser, illustrationsplan och växtförslag 11.250:- inkl. moms

 

Framtagning av tomtkarta och mätning
(ingår i kostnaden för planeringsmötet)
Oftast har Du som kund en tomtkarta som vi kan använda, om det inte finns att tillgå beställer vi den.
Vi hämtar även hem karta från tex Google Maps för att få med andra fasta objekt, och ibland behövs även inmätningar.
Om kartan inte stämmer överens med verkligheten kan vi behöva ta en drönarbild. 
Vi samarbetar med ett företag som utför drönarflygningar. Bilderna får DU som kund naturligtvis behålla.
(Kostnad för drönarbild tillkommer.)


Idéskiss

Vi ritar en eller flera enklare svartvita idéskisser, där vi delar in Din trädgård i de olika trädgårdsrummen.
Inritade objekt på idéskissen är inte skalenliga.

 

Illustrationsplan

Från idéskissen gör vi en skalenligt illustrationsplan i färg med

beskrivande text, skalstock och norrpil.

Ytor som visar m2.

Vi kan även göra ett idékollage om så önskas.

 

Perspektivbilder

Vi gör perspektivbilder på utvalda delar av Din nya trädgård för att Du ska få en bra bild över hur det kommer att se ut.

 

3D-presentationer

Illustrationsplanen dras upp i 3D, och därefter skapas en film som visar Din nya trädgård från olika

vinklar, här kan Du även få solstudier så att Du ser hur skuggorna faller över ett dygn.

 

Växtförslag

Du får förslag på växter efter Er trädgårds

förutsättningar och som också passar in på Era önskemål.

 

Materialförslag

Du får förslag på olika material som Du kan anävnda. Du kan även få mängd och pris på materialet.

 

Planteringsplan

Du får en komplett planteringsplan med ytor och antal plantor, buskar och träd.

 

Skötselplan

Du får en skötselplan över året hur Ni på bästa sätt tar hand om de nya växterna och den nya trädgården.

  

 

 Skötsel
Pris: från 580:- inkl. moms/tim, beroende på längd och mängd.
Minsta debiterabara tid - 2 timmar

Ibland kan ett kortare hembesök behövas för att gå igenom ett kommande skötseluppdrag.
Efter besöket tar vi fram en offert på de önskade tjänsterna, om 
offerten godtages tas kostnaden för hembesöket bort. Om inte faktureras kunden 500:-

 


Skötseltjänster


Du kan använda RUT-avdraget på de flesta skötseluppdrag, för mer information se Skatteverkets hemsida.

 

- Etablering- underhåll- och föryngringsbeskärning på såväl prydnads- och bärbuskar, prydnads- och fruktträd.

- Vår och höststädning

- Abonnemang på trädgårdsskötsel

- Planteringshjälp - inköp av jord och växter, plantering, och vattning och ogräsrensning om så önskas  - (Plantering EJ RUT-berättigat)

- Gravvård

 

Övriga tjänster 

Pris: enligt offert


Trädgårdsstyling

Inför en fotografering inför en försäljning fräschar vi upp trädgården. Det kan vara att vi rensar ogräs, putsar på buskar och träd eller kantskär gräsmattor, rensar mellan plattor mm 

 

Vatten och Belysning

Vi planerar Din damm och Du får en illustrationsplan och ett snitt så att Du ser hur dammen är uppbyggd med de olika lagren av matta, dammduk osv

Vi planerar in belysning i Din trädgård så att den får ett spännande utseende och för att Du ska känna Dig trygg under mörkrets timmar.

 

Blomsterarrangemang

Vi komponerar hållbara arrangemang i Din kruka, på Din altan eller balkong, med både sommarblommor och fleråriga växter. Vi erbjuder även inköp och plantering om så önskas.


Gravvård
Vill Du ha hjälp med smyckning av gravar?
Vi hjälper dig med smyckning vid de olika högtiderna, sommarblommor eller en hållbar plantering med perenner, som sedan kan kompletteras med smyckning och sommarblommor.

 

 

 

Milersättning tillkommer med 55:-/milen för alla tjänster!
Vid uppdrag utanför Enköpings kommun tillkommer restid 580:-/tim

 

 

 

Har Du några andra önskningar om Din trädgård, hör av Dig, så löser vi det! 

För offert, frågor och funderingar - ring eller maila!

  

Tel. 072 - 201 17 01

 

Mail: tradgard@beckero.se