Tjänster och Kontakt

TJÄNSTER & KONTAKT

Trädgårdsdesign


Hur går arbetsprocessen till?

 

Möte i Din trädgård
Rådgivning eller planering?
Pris: 2500:- inkl. moms
(i priset ingår efterföljande tid för sammanställning av dokument)


Vid rådgivning går vi tillsammans igenom Dina önskemål i Din trädgård,

det kan vara allt från den lilla rabatten till den stora trädgården.
-Var kan jag få en skuggig viloplats, var kan barnen ha sin lekhörna, var passar pergolan bäst eller varför har jag mossa i gräsmattan?
 Du kan även få mycket enkla skisser på plats om så önskas.
När vi är färdiga åker vi hem och sammanställer ett dokument på det vi pratade om, som jag sedan mailar till Er.


Här är Du kanske nöjd med rådgivningen Du fått, eller så vill Du ha mer hjälp med planering.

Då kan vi erbjuda:

 

- Framtagning av tomtkarta, foto och mätning

- Idéskisser
- Illustrationsplaner

- Perspektivbilder

- 3D-presentationer

- Solstudier

- Växtförslag

- Materialförslag

- Planteringsplaner

- Skötselplaner


Pris på de olika momenten enligt offert
Godtages offerten dras 50% av kostnaden för trädgårdsrådgivningen av på fakturan.
Grundpris planering: 700:- inkl. moms/tim

 

Framtagning av tomtkarta och mätning
(ingår i kostnaden för planeringsmötet)
Oftast har Du som kund en tomtkarta som vi kan använda, om det inte finns att tillgå beställer vi den.
Vi hämtar även hem karta från tex Google Maps för att få med andra fasta objekt, och ibland behövs även inmätningar.
Om kartan inte stämmer överens med verkligheten kan vi behöva ta en drönarbild. 
Vi samarbetar med ett företag som utför drönarflygningar. Kostnad för drönarbild tillkommer och bilderna får Du som kund naturligtvis behålla.

Idéskiss

Vi ritar en eller flera enklare idéskisser, där vi delar in Din trädgård i de olika trädgårdsrummen.
 Beskrivande text ingår.
Sedan sätter vi tillsammans ihop de bästa idéerna till en illustrationsplan.

 

Illustrationsplan

Illustrationsplanen är i färg och med mer detaljer. Här ser du tex grönskan, olika material och andra detlajer.

Beskrivande text, skalstock och norrpil.

Ytor som visar m2.

Vi kan även göra ett idékollage om så önskas.

 

Perspektivbilder

Vi gör perspektivbilder på utvalda delar av Din nya trädgård för att Du ska få en bra bild över hur det kommer att se ut.

 

3D-presentationer

Illustrationsplanen dras upp i 3D, och därefter skapas en film som visar Din nya trädgård från olika

vinklar, här kan Du även få solstudier så att Du ser hur skuggorna faller över ett dygn.

 

Växtförslag

Du får förslag på växter efter Er trädgårds

förutsättningar och som också passar in på Era önskemål.

 

Materialförslag

Du får förslag på olika material som Du kan använda. Du kan även få mängd och ca-pris på materialet.

 

Planteringsplan

Du får en komplett planteringsplan med ytor och antal plantor, buskar och träd.

 

Skötselplan

Du får en skötselplan över året hur Ni på bästa sätt tar hand om de nya växterna och den nya trädgården.


Milersättning tillkommer med 55:-/milen 
Vid uppdrag utanför Enköpings kommun tillkommer 580:-/tim för restid.

  

 

 Skötsel
Pris: 580:-/tim inkl. moms
Med RUT-avdrag: 290:-/tim inkl. moms
Minsta debiterabara tid - 2 timmar

Milersättning tillkommer med 55:-/milen 
Vid uppdrag utanför Enköpings kommun tillkommer 580:-/tim för restid.


Ibland kan ett kortare hembesök behövas för att gå igenom ett kommande skötseluppdrag.
Efter besöket tar vi fram en offert på de önskade tjänsterna,
om 
offerten godtages tas kostnaden för hembesöket bort. Om inte faktureras kunden 500:- 

 


Skötseltjänster


Du kan använda RUT-avdraget på de flesta skötseluppdrag, för mer information se Skatteverkets hemsida.

 

- Etablering- underhåll- och föryngringsbeskärning på såväl prydnads- och bärbuskar, prydnads- och fruktträd.

- Vår och höststädning

- Abonnemang på trädgårdsskötsel

- Planteringshjälp - inköp av jord och växter, plantering, och vattning och ogräsrensning om så önskas  - (Plantering EJ RUT-berättigat)

- Gravvård
 

Övriga tjänster 

Pris: enligt offert


Trädgårdsstyling

Inför en fotografering inför en försäljning fräschar vi upp trädgården. Det kan vara att vi rensar ogräs, putsar på buskar och träd eller kantskär gräsmattor, rensar mellan plattor mm 

 

Vatten och Belysning

Vi planerar Din damm och Du får en illustrationsplan och ett snitt så att Du ser hur dammen är uppbyggd med de olika lagren av matta, dammduk osv

Vi planerar in belysning i Din trädgård så att den får ett spännande utseende och för att Du ska känna Dig trygg under mörkrets timmar.

 

Blomsterarrangemang

Vi komponerar hållbara arrangemang i Din kruka, på Din altan eller balkong, med både sommarblommor och fleråriga växter. Vi erbjuder även inköp och plantering om så önskas.


Gravvård
Vill Du ha hjälp med smyckning av gravar?
Vi hjälper dig med smyckning vid de olika högtiderna, sommarblommor eller en hållbar plantering med perenner, som sedan kan kompletteras med smyckning och sommarblommor.

 

 

 

 

Har Du några andra önskningar om Din trädgård, hör av Dig, så löser vi det! 

För offert, frågor och funderingar - ring eller maila!

  

Tel. 072 - 201 17 01

 

Mail: tradgard@beckero.se